• Veríme, že v každom okamžiku má človek k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Umením však ostáva, ako tieto zdroje odhaliť a riešenia, ktoré z nich vyvstanú aj zrealizovať.
 • Manažerské zručnosti, obchodnícky potenciál, motivovanie druhých, riešenie konfliktov, koučovanie podriadených-to všetko sú oblasti, vyžadujúce si určité poznanie, určitú múdrosť.
 • Ak chcete zvládať manažerské zručnosti, potrebujete zvládať time management, delegovanie, motivovanie druhých, koučing-vlastný aj druhých.

Individuálny koučing

Cieľ:

Cieľom je podpora pri aktívnom hľadaní a aplikovaní riešení na problémy, s ktorými sa manažér vo svoje denno dennej praxi stretáva.

Komu je individuálny koučing určený:

Predovšetkým manažérom a vedúcim pracovníkom, ktorý majú záujem intenzívne na sebe pracovať sa a rozvíjať

Obsah:

Aké témy a oblasti je možné koučingom riešiť?

 • zlepšenie sociálnych zručností a kompetencií v oblasti riadenia (manažment) a vedenia (líderstvo),
 • odstránenie nevhodných vzorov správania, vnímania a hodnotenia,
 • odbúranie blokád týkajúcich sa výkonu, kreativity a motivácie,
 • zaobchádzanie s osobnými krízami (vrátane kríz v oblasti nachádzania zmyslu života napríklad pri strate blízkej osoby a pod.),
 • podpora pri riešení akútnych konfliktov (napr. vzťahové konflikty s inými osobami),
 • vytvorenie nových návykov súvisiacich so zmenou organizačnej štruktúry alebo s významnými zmenami v rámci organizácie (napr. vysporiadanie sa s novými rolami, integrácia nových pracovníkov a iné),
 • príprava na nové úlohy a situácie (napr. prijatie ponuky povýšenia a s tým spojenej zodpovednosti),
 • podpora pri zavádzaní alebo zmene štýlu vedenia,
 • prehĺbenie porozumenia jednotlivých ľudí, konkrétnych medziľudských vzťahov a práca na ich rozvoji (podobná potreba sa môže vyskytnúť napríklad u technicky orientovaných ľudí),
 • podporovanie tímovej spolupráce (pracovné skupiny, projekty týkajúce sa viacerých oddelení),
 • riešenie konfliktov medzi jednotlivcami a/alebo skupinami,
 • zmena podnikovej kultúry spojená s odlišným skutočným správaním spolupracovníkov,
 • ďalšie:stanovovanie cieľov, roly a konflikty hodnôt, stres, syndróm burn-out, prepracovanie a iné.

Individuálny koučing, resp. Koučingové sedenia ponúkame v tzv. balíčkoch, ktoré umožňujú zvýšiť pozitívny dopad koučingu.

Základnou jednotkou je koučingová hodina/60 minút.

  cena:
1 sedenie 150 €
3 sedenia 405 €
5 sedení 637 €
7 sedení 871 €
10 sedení 1200 €

Pokiaľ máte záujem io individuálny koučing,  spojte sa s nami.


On-line platba:

Ceny za sedenia


Video ukážka:


Referencie účastníka výcvikového kurzu koučingu

Nemáte nainstalován AdobeFlash PlugIn.

Referencia na Skype koučing

Nemáte nainstalován AdobeFlash PlugIn.

najnovší ebook Martina Prodaja

najnovší ebook Martina Prodaja10 zásad efektívneho firemného vzdelávania

Vyplňte svoje údaje a získajte ju ako prvý.Meno:

Email:

Tel.:

Organizácia:


kontakt

PaedDr. Martin Prodaj

Mobil:  +421 0907 578 611
ICQ:    ICQ status 441-138-958
Skype: Skype status Martin Prodaj

E-mail: info@koucing.org
Web:   www.koucing.org

facebook

Insight books - knižný eshop

 • Pri efektívnom využívaní životných zručností si dokážeme zariadiť život podľa seba a čerpať z vnútorných zdrojov potrebných na dosiahnutie úspechu. V súčasných zložitých podmienkach plných rýchlych zmien vyžadujúcich flexibilitu sa nám ťažko udržiava kontrola nad osobným a profesionálnym životom. Potrebujeme zvládať zmeny čo najlepšie a bez zbytočných strát, akurát sa nám to nie vždy darí. Sme jediné tvory na zemi, ktoré sa nad svojím životom zamýšľajú a robia zmysluplné zmeny. A, pravdaže, aj nezmysluplné, ktoré keď sa nakopia, nás začnú „ohrozovať“. Neraz netušíme, prečo sa cítime v nepohode, veď robíme všetko pre to, aby tomu tak nebolo.Martin Prodaj
  Work Life Balance

  Prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život!

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Leo Babauta
  Síla jednoduchosti

  6 klíčových principů efektivity, které změní váš život

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Provokativní, minimalistická a mimořádně poučná příručka zakladatelů známé americké firmy 37signals, proslavené úspěšnou webovou aplikací Basecamp a dalšími projekty, vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o podnikání. Jak říká slavný guru marketingu Seth Godin: Tuto knihu můžete přehlížet jen na vlastní nebezpečí.Fried & Hansson
  Restart

  Prúvodce podnikatelským
  minimalismem

  cena: 12,80 Eur
  [ kúpiť ]

newsletter

Meno:

Email:


facebook

linkedin

skype

twitter

vimeo

slideshare

youtube