• Veríme, že v každom okamžiku má človek k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Umením však ostáva, ako tieto zdroje odhaliť a riešenia, ktoré z nich vyvstanú aj zrealizovať.
  • Manažerské zručnosti, obchodnícky potenciál, motivovanie druhých, riešenie konfliktov, koučovanie podriadených-to všetko sú oblasti, vyžadujúce si určité poznanie, určitú múdrosť.
  • Ak chcete zvládať manažerské zručnosti, potrebujete zvládať time management, delegovanie, motivovanie druhých, koučing-vlastný aj druhých.

Focusing I

Novinka - kurz podobného zamerania na Slovensku ešte neprebehol. Na realizácii Focusingu sa spolupodieľajú lektori z Českej republiky, ktorí majú s týmto kurzom niekoľko ročné skúsenosti.

Cieľ:

Naučiť účastníka metódu ako pochopiť vlastné emocionálne prežívanie. Vyskúšať si pri praktickom nácviku techniku, ktorá umožňuje spoznávať významy, ktoré sa ukrývajú v telesných pocitoch. Získať nástroj na rozvoj vlastnej emočnej inteligencie.

Pre koho je kurz určený?

Tento tréning je určený pre všetkých, kto prichádza do styku s ľudmi a potrebuje ich správne chápať, potrebuje im správne rozumieť. Pre pomáhajúce profesie, personalistov, vedúcich tímov, pedagógov či školiteľov.

Obsahová náplň kurzu:

Focusing odkrýva ohniská telesného prežívania a určuje smer pre zmysluplné jednania. Terapeutovi alebo poradcovi umožňuje spresňovať empatické porozumenie a jasne rozlišovať u seba aj u klienta, či je sebaexplorácia jasne zakotvená v skutočnosti alebo či klient len používa prázdne slová alebo imaginuje. Kurz sprostredkúva ucelenú metódu, na princípoch ktorej je postavený jeden celý psychoterapeutický smer. Obsahuje teoretické základy aj praktický nácvik - jedná sa teda predovšetkým o zážitkový kurz. Jeho akoby vedľajším aspektom je zvyšovanie vlastnej citlivosti, senzitivity, vnímavosti, empatie a pochopenie druhých. Focusing môže mať aj svoj duchovný rozmer. Dôvera a otvorenosť k vlastnému duševnému životu sa premietne aj do vzťahu k iným ľudom. Napriek tomu, že občas prežívame bolestivé situácie, nemusíme stratiť vieru v zmysluplnosť sveta. Focusovať je možné sám alebo vo dvojici, jeden focusuje a druhý ho vedie. Niektoré formy focusingu je možné úspešne využiť aj v bežnom živote. Umožňuje zbežné uvedomenie si toho, čo sa práve so mnou deje, ako na tom som, čo táto situácia robí s mojím telom. Môžeme tým oddeliť predstavy od skutočného zážitku určitej situácie, získať pevnú pôdu pod nohami a správne sa rozhodnúť. Focusing je tiež efektívny psychologickým nástrojom na zmenu vlastnej osobnosti.

Čo získate absolvovaním?

Efektívny introspektívny nástroj, umožňujúci vám rozvíjať emočnú inteligenciu a pochopenie vlastných vnútorných emočných procesov. Taktiež získate jedinčenú psychohygienickú techniku.

Pozn. Kurz je vedený interaktívnou formou. Každý účastník však pracuje výrazne introspektívne. Charakter kurzu je pokojný, meditatívny. Nie sú v ňom obsiahnuté takmer žiadne dynamické prvky bežne využívané pri štandardných tréningoch. Je veľmi vhodný pre tých, ktorí už majú nejaké skúsenosti

V cene je zahrnuté:

materiály pre účastníka, občerstvenie, jedna bezplatná telefonická konzultácia, každý účastník získava automaticky10% zľavu na akýkoľvek kurz spol. INSIGHT


Pre firmy

V prípade záujmu o zorganizovanie tohto kurzu pre vašu firmu, nás prosím kontaktujte. Poskytneme Vám podrob- nejšie informácie.

> Kontaktujte nás!

Pre verejnosť

Pokiaľ sa chcete zúčastniť kurzu, v našom kalendári podujatí najdete aktuálne termíny všetkých kurzov vrátanie ceny a ďalších informácií.

> Aktuálne termínyMáte záujem o ďalšie informácie?

Vyplňte kontaktný formulár a my sa s Vami obratom spojíme.

Firma / meno:*

E-mail:*

Tel.:*

Dotaz: