• Veríme, že v každom okamžiku má človek k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Umením však ostáva, ako tieto zdroje odhaliť a riešenia, ktoré z nich vyvstanú aj zrealizovať.
 • Manažerské zručnosti, obchodnícky potenciál, motivovanie druhých, riešenie konfliktov, koučovanie podriadených-to všetko sú oblasti, vyžadujúce si určité poznanie, určitú múdrosť.
 • Ak chcete zvládať manažerské zručnosti, potrebujete zvládať time management, delegovanie, motivovanie druhých, koučing-vlastný aj druhých.

Podobné princípy v satiterapii a koučingu

Satiterapia Koučing
"princip všímavého zakotvení v tělesně prožívané skutečnosti " "K. nijakým spôsbom nedefinuje klienta-nevraví mu, že má problém v tom a tom, ale rešpektuje ho takého aký je."
"princip synoptického pojetí osoby, v němž je integrován triadický vztah mezi prožíváním, věděním a jednáním (etický princip a podmienenosti)" "K. vedie klienta tomu aby si všimol aké podmienky k čomu viedli, špeciálne ho vedie k tomu aby si uvedomil, čo spôsobilo že sa mu niečo podarilo, že bol úspešný, že je problém bol vyriešený."
"princip pozitivní motivace " "Zvlášť v tzv.solution focused coachingu sa orientujeme na budúcnosť, pracujeme s tým čo už niekedy v minulosti fungovalo, využívame fakt, že každý problém fluktuuje a neprejavuje sa stále „problematicky“ preto sa hľadajú výnimky z problému. Orientácia na riešenie nám vie „potiahnuť“ slabé stránky a eliminovať negatívny vplyv tých slabých."
"princip ochrany zdravého jádra osobnosti " "Tento princíp je možné chápať ako orientáciu na riešenie a hľadanie toho čo bolo v minulosti pozitívne a funkčné"
"princip eticko-psychologické determinace prožívání –poznanie toho, aké prežívanie je podminené zlými podmienkami" "V tejto oblasti kouč nehovorí explicitne o tomto princípe, je však možné, že práve hľadaním toho čo fungovalo v minulosti, čo bolo príjemné a dobré si klient uvedomí, že jeho minulé jednanie viedlo k nejakému výsledku. Toto poznanie ho potom vedie k tomu aby dané jednanie opakoval."
"princip všímavého sebeurčení a moudrého nadhledu"  
"princip dovednosti v prostředcích - jako je napr. využiti nosičov a inštrukcií - v procese zvládania zhubného a blahodárného je potrebné poznať prostriedky, ktoré vedeú k zvládnutiu jednoho i druhého." "Znalosť jednotlivých postupov-ako je napr. škálovanie, miracle question a pod."
"Autochtónne Poznani-rešpektovanie klientovo sebaurčenia" "Rovnako aj v K. je najväčším rizikom podsúvanie vlastných myšlienok, nápadov a riešení-riziko tohto je aj v preberaní zodpovednosti za výsledky a to je niečo o čo nám nejde."
  "Je však skôr primárne zameraný na pozorovateľné správanie a prejavy- aby bolo možno definovať a zaznamenať zmenu. Napr. v prístupe k zákazníkovy, ktorému niečo predávam."
Zdroje satiterapie Zdroje koučingu
 

Termín ktorý sa objavuje v športe-tréner, coach-niekto koho cieľom je zabezpečiť aby športovec dosiahol cieľ

John Whitmore-aplikovanie športových princípov.

Dôraz na skúmanie reality-fenomeneologický prístup-pozorovanie toho čo sa deje je už samo osebe nápravným krokom"

"Rafičenie podmienok-napr.dramatizácia situácie" "Rovnako môžem vytvárať podmienky aj v k.sedení aby som nasimuloval situáciu, ktorá sa odohrala v reále. Častokrát ide o rolové hry alebo nácviky-vtedy sa však už začína jednať skôr o treéning"
Techniky (Postupy) satiterapie Techniky koučingu
"Komentovanie" "Škálovanie"
"Konkretizovanie" "Hľadanie výnimiek"
"Amplifikovanie" "Miracle question"
"Reflektovanie"  

Share |


najnovší ebook Martina Prodaja

najnovší ebook Martina Prodaja10 zásad efektívneho firemného vzdelávania

Vyplňte svoje údaje a získajte ju ako prvý.Meno:

Email:

Tel.:

Organizácia:


kontakt

PaedDr. Martin Prodaj

Mobil:  +421 0907 578 611
ICQ:    ICQ status 441-138-958
Skype: Skype status Martin Prodaj

E-mail: info@koucing.org
Web:   www.koucing.org

facebook

Insight books - knižný eshop

 • Pri efektívnom využívaní životných zručností si dokážeme zariadiť život podľa seba a čerpať z vnútorných zdrojov potrebných na dosiahnutie úspechu. V súčasných zložitých podmienkach plných rýchlych zmien vyžadujúcich flexibilitu sa nám ťažko udržiava kontrola nad osobným a profesionálnym životom. Potrebujeme zvládať zmeny čo najlepšie a bez zbytočných strát, akurát sa nám to nie vždy darí. Sme jediné tvory na zemi, ktoré sa nad svojím životom zamýšľajú a robia zmysluplné zmeny. A, pravdaže, aj nezmysluplné, ktoré keď sa nakopia, nás začnú „ohrozovať“. Neraz netušíme, prečo sa cítime v nepohode, veď robíme všetko pre to, aby tomu tak nebolo.Martin Prodaj
  Work Life Balance

  Prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život!

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Leo Babauta
  Síla jednoduchosti

  6 klíčových principů efektivity, které změní váš život

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Provokativní, minimalistická a mimořádně poučná příručka zakladatelů známé americké firmy 37signals, proslavené úspěšnou webovou aplikací Basecamp a dalšími projekty, vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o podnikání. Jak říká slavný guru marketingu Seth Godin: Tuto knihu můžete přehlížet jen na vlastní nebezpečí.Fried & Hansson
  Restart

  Prúvodce podnikatelským
  minimalismem

  cena: 12,80 Eur
  [ kúpiť ]

newsletter

Meno:

Email:


facebook

linkedin

skype

twitter

vimeo

slideshare

youtube