• Veríme, že v každom okamžiku má človek k dispozícii všetky zdroje, ktoré potrebuje na vyriešenie svojich problémov. Umením však ostáva, ako tieto zdroje odhaliť a riešenia, ktoré z nich vyvstanú aj zrealizovať.
 • Manažerské zručnosti, obchodnícky potenciál, motivovanie druhých, riešenie konfliktov, koučovanie podriadených-to všetko sú oblasti, vyžadujúce si určité poznanie, určitú múdrosť.
 • Ak chcete zvládať manažerské zručnosti, potrebujete zvládať time management, delegovanie, motivovanie druhých, koučing-vlastný aj druhých.

Koučing

Pojem koučingu vychádza pôvodne zo športovej terminológie. Jeho cieľom v tomto kontexte bolo zvyšovanie výkonnosti v jednotlivých športových odvetviach. Po nejakej dobe sa začali princípy koučingu používať aj v ostatných odvetviach. Taktiež aj vo sfére biznisu a podnikania. Tento trend začal byť zvlášť naliehavý, keď si spoločnosti začali uvedomovať, že predpokladom úspechu je investícia do ľudských zdrojov. Aj keď boli vyvinuté mnohé nové metódy vzdelávania, tie sa však časom stali tiež neúčinné.

Koučing je určený a vhodný pre:

 • manažérov
 • riadiacich pracovníkov
 • personalistov
 • konzultantov
 • obchodných zástupcov

Témy ktoré je možné riešiť koučingom

 • ako zvládať stres
 • ako zvládať zodpovednosť na pracovnej pozícii
 • ako efektívne riadiť ľudí
 • ako vybudovať tím
 • ako viesť porady
 • ako riešiť konflikty na pracovisku
 • ako budovať sebavedomie
 • ako vyvažovať pracovný a osobný život
 • ako určovať stratégie firmy, oddelenia a jednotlivca
 • ako viesť motivačné rozhovory
 • ako pozitívne dávať spätnú väzbu
 • ako byť lepším obchodníkom
 • ako zvýšiť svoj finančný príjem
 • ako sa naučiť pozitívnemu mysleniu

Ako vidíte tém je naozaj veľa a to sme spomenuli len niektoré, ktoré si klienti do koučingových sedení prinášajú najčastejšie. Existuje niekoľko základných delení koučingu. Buď podľa toho podľa akej koncepcie sa pracuje, alebo akej oblasti sa kouč so svojím klientom venuje.

 • GROW koučing
 • Systemický koučing
 • Solution Focused coaching
 • Co Active coaching

alebo aj:

 • Executive coaching
 • Bussiness coaching
 • Life Coaching
 • Kariérny koučing

Praktickú ukážku koučingového sedenia zo športovej problematiky si môžete pozrieť tu.

Koučing je predovšetkým facilitačný proces, keď sa v partnerskom vzťahu snažíme s koučovaným hľadať vnútorné, neobjavené zdroje, ktoré by mu mohli pomôcť pri dosahovaní ním stanovených cieľov. Aktivita počas koučovania je rovnomerne rozložená medzi kouča a koučovaného, avšak celý proces koučovania - stanovovanie cieľov, spôsobov ako tieto ciele napĺňať, to všetko je v kompetenci koučovaného. 

Koučing je...

... nástroj rozvoja ľudí v pracovnom svete. 
... interaktívny poradenský a sprevádzajúci proces zameraný na koučovanú osobu, ktorý môže zahŕňať pracovné a súkromné otázky.
... individuálne poradenstvo na úrovni procesov. Kouč nepredkladá priame návrhy riešenia, ale sprevádza klienta a dáva mu podnety, ako môže sám rozvíjať jednotlivé riešenia. 
... cieľovo orientované poradenstvo koncentrované na úlohy a ich riešenia, trénovanie, sprevádzanie osôb a skupín v partnerskom dialógu. 
... založený na vzájomnej akceptácii a dôvere. Klient dobrovoľne vstupuje do koučingu a kouč mu garantuje diskrétnosť. Základným predpokladom je dobrovoľnosť, rešpekt a neutralita. 
... poskytovanie pomoci k svojpomoci na základe podpory sebareflexie, sebavnímania, sebavedomia a zodpovednosti. 
... transparentný, nepovoľuje nijaké manipulácie. Kouč na začiatku procesu oboznámi koučovanú osobu s celým konceptom, ktorý používa (techniky, postup, priebeh a ciele).

(zdroj:http://www.hrweb.sk/corpus/byid/1294.csp)


Share |


najnovší ebook Martina Prodaja

najnovší ebook Martina Prodaja10 zásad efektívneho firemného vzdelávania

Vyplňte svoje údaje a získajte ju ako prvý.Meno:

Email:

Tel.:

Organizácia:


kontakt

PaedDr. Martin Prodaj

Mobil:  +421 0907 578 611
ICQ:    ICQ status 441-138-958
Skype: Skype status Martin Prodaj

E-mail: info@koucing.org
Web:   www.koucing.org

facebook

Insight books - knižný eshop

 • Pri efektívnom využívaní životných zručností si dokážeme zariadiť život podľa seba a čerpať z vnútorných zdrojov potrebných na dosiahnutie úspechu. V súčasných zložitých podmienkach plných rýchlych zmien vyžadujúcich flexibilitu sa nám ťažko udržiava kontrola nad osobným a profesionálnym životom. Potrebujeme zvládať zmeny čo najlepšie a bez zbytočných strát, akurát sa nám to nie vždy darí. Sme jediné tvory na zemi, ktoré sa nad svojím životom zamýšľajú a robia zmysluplné zmeny. A, pravdaže, aj nezmysluplné, ktoré keď sa nakopia, nás začnú „ohrozovať“. Neraz netušíme, prečo sa cítime v nepohode, veď robíme všetko pre to, aby tomu tak nebolo.Martin Prodaj
  Work Life Balance

  Prežite krízu a naučte sa vychutnávať si život!

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Leo Babauta
  Síla jednoduchosti

  6 klíčových principů efektivity, které změní váš život

  cena: 8,00 Eur
  [ kúpiť ]

 • Provokativní, minimalistická a mimořádně poučná příručka zakladatelů známé americké firmy 37signals, proslavené úspěšnou webovou aplikací Basecamp a dalšími projekty, vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o podnikání. Jak říká slavný guru marketingu Seth Godin: Tuto knihu můžete přehlížet jen na vlastní nebezpečí.Fried & Hansson
  Restart

  Prúvodce podnikatelským
  minimalismem

  cena: 12,80 Eur
  [ kúpiť ]

newsletter

Meno:

Email:


facebook

linkedin

skype

twitter

vimeo

slideshare

youtube